Surname Saturday – Government Approved, Part 3

Grihslis (Grīslis)

Kahlis (Kālis)

Kahposts (Kāposts)

Ķiploks (Ķiploks)

Linnis (Līnis)

Lohkis (Loks)

Lupstagis (Lupstagis)

Maggons (Magone)

Meirahns (Meirāns)

Nahtris (Nātre)

Papardis (Paparde)

Rahziņsch (Rāciņš)

Rohsis (Roze)

Rutks (Rutks)

Sinnaps (Sinepes)

Sirnis (Zirnis)

Steebrs (Stiebrs)

Suhnis (Sūnis)

Swammis (Zvamis)

Waiwariņsch (Vaivariņš)

Akmins (Akmens)

Alluhns (Alūns)

Alwa (Alva)

Dselsis (Dzelzis)

Kalķis (Kalķis)

Klints (Klints)

Mahls (Māls)

Missiņsch (Misiņš)

Sahls (Sāls)

Sehrs (Sērs)

Selts (Zelts)

Smilkts (Smilkts)

Sudrabs (Sudrabs)

Sweķis (Sveķis)

Swins (Svins)

Swirgsdis (Zvirgzdis)

Tehrauds (Tērauds)

Warsch (Varš)

Page 2 of 2 | Previous page

1 comment on this post.
  1. judy gray:

    hello im looking for any information regarding my mothers name which was muncis and also danielis…….many thanks

Leave a comment


− three = three