Rīga Banns – Weeks of June 9 and June 16, 1925

 • Caretaker Ignats Černavskis (Latgale) and Anna Krieviņa (Vilnius)
 • Lieutenant Andrejs Briedis (Vāne) and Elvīra Karlīna Skurbe (Rīga)
 • Conductor Mikolas Lēlis (Janišķi) and Josifata Marcinkeviča (Rīga)
 • Conductor Heinrichs Johans Gūtmanis (Rīga) and Paulīne Voronoviča (Kaunas)
 • Mariner Indriķis Poga (Kalnciems) and Lavīze Alma Kreicberga (Muižciems)
 • Officer Antons Liepiņš (Alūksne) and Aurelija Valentina Brašge-Brāse (Rīga)
 • Shipping agent Aleksandrs Bogdans (Daugavpils) and Marija Bogdanoviča (Daugavpils)
 • Merchant Rudolfs Titovs (Rīga) and Berta Markova (Saint Petersburg)
 • Smith Felicijans Francikus Miškis (Liepāja) and Marija Āboliņa (Ropaži)
 • Table-maker Teodors Kazaks (Posina) and Marija Stačovska (Maļinova)
 • Worker Paulis Jermaks (Rīga) and Anna Orkis-Urkis (Lithuania)

Did this post help you find your ancestors? Do let me know!

Page 3 of 3 | Previous page

Leave a comment


+ eight = twelve