Difference between revisions of "Bērziņš"

From Latvian Surname Project
Jump to: navigation, search
(21 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
[[File:berzins.png|thumb|Map of attested locations]]
 
[[File:berzins.png|thumb|Map of attested locations]]
  
{{Surnames|surname=Bērziņš|origin=Latvian|meaning=Diminutive form of "birch" (type of tree)|old=Behrsin, Behrsing, Behrsiņ, Bersin, Bersing, Bersiņ|cyrillic=Берзин, Берзиньш|alternate=Bērziņa, Berzins, Berzina, Bērzītis, Bērzīte, Berzitis, Berzite|related=[[Bērzs]], [[Jaunbērziņš]], [[Kalnbērziņš]]|borrowing=Yes|locations=Alūksne, Bīriņi, Dauguļi, Dole, Ikšķile, Ilzene, Irši, Kastrāne, Lāde, Liepupe, Limbaži, Lubāna, Mujāni, Nabe, Pāle, Saliena, Sece, Sērene, Skaņkalne, Skrunda, Stiene, Suntaži, Trikāta, Turaida, Vecpiebalga, Vidriži, Vijciems, Zeltiņi|famous}}
+
{{Surnames|surname=Bērziņš|origin=Latvian|meaning=Diminutive form of "birch" (type of tree)|old=Behrsin, Behrsing, Behrsiņ, Bersin, Bersing, Bersiņ|cyrillic=Берзин, Берзиньш|alternate=Bērziņa, Berzins, Berzina, Bērzītis, Bērzīte, Berzitis, Berzite|related=[[Bērzs]], [[Jaunbērziņš]], [[Kalnbērziņš]]|borrowing=Yes|locations=Ainaži*, Alūksne, Baltinava, Bauņi*, Bīriņi, Cesvaine*, Dauguļi, Dole, Galgauska*, Ikšķile, Ilzene, Inčukalns, Ipiķi, Irši, Kalsnava*, Kārķi*, Kārsava, Kastrāne, Lāde, Lielplatone, Liepupe, Limbaži, Lizums, Lode, Lubāna, Mujāni, Nabe, Pāle, Pļaviņas, Praviņi, Saikava, Saldus, Salgale, Saliena, Sāviena*, Sece, Sērene, Sigulda, Skaņkalne, Skrīveri, Skrunda, Skujene, Stiene, Stopiņi, Suntaži, Taurupe*, Trikāta, Tūja*, Turaida, Vecmoki, Vecpiebalga, Vecsaule, Veselava, Vidriži, Vietalva*, Vijciems*, Zeltiņi (Bēŗziņš); Vaidava (Bērzītis)|famous}}
  
[[Category:Alūksne parish]][[Category:Bīriņi parish]][[Category:Dauguļi parish]][[Category:Dole parish]][[Category:Ikšķile parish]][[Category:Ilzene parish]][[Category:Irši parish]][[Category:Kastrāne parish]][[Category:Lāde parish]][[Category:Liepupe parish]][[Category:Limbaži parish]][[Category:Lubāna parish]][[Category:Mujāni parish]][[Category:Nabe parish]][[Category:Pāle parish]][[Category:Saliena parish]][[Category:Sece parish]][[Category:Sērene parish]][[Category:Skaņkalne parish]][[Category:Skrunda parish]][[Category:Stiene parish]][[Category:Suntaži parish]][[Category:Trikāta parish]][[Category:Turaida parish]][[Category:Vecpiebalga parish]][[Category:Vidriži parish]][[Category:Vijciems parish]][[Category:Zeltiņi parish]][[Category:Surnames listed alphabetically]][[Category:Surnames starting with the letter B]][[Category:Latvian surnames of Latvian origin]][[Category:Tree and plant-based surnames]][[Category:Diminutive surnames]][[Category:List of most common Latvian surnames]]
+
[[Category:Ainaži parish]][[Category:Alūksne parish]][[Category:Baltinava parish]][[Category:Bauņi parish]][[Category:Bīriņi parish]][[Category:Cesvaine parish]][[Category:Dauguļi parish]][[Category:Dole parish]][[Category:Galgauska parish]][[Category:Ikšķile parish]][[Category:Ilzene parish]][[Category:Ipiķi parish]][[Category:Irši parish]][[Category:Kalsnava parish]][[Category:Kārķi parish]][[Category:Kārsava parish]][[Category:Kastrāne parish]][[Category:Lāde parish]][[Category:Lielplatone parish]][[Category:Liepupe parish]][[Category:Limbaži parish]][[Category:Lizums parish]][[Category:Lode parish]][[Category:Lubāna parish]][[Category:Mujāni parish]][[Category:Nabe parish]][[Category:Pāle parish]][[Category:Pļaviņas parish]][[Category:Praviņi parish]][[Category:Saikava parish]][[Category:Saldus parish]][[Category:Salgale parish]][[Category:Saliena parish]][[Category:Sāviena parish]][[Category:Sece parish]][[Category:Sērene parish]][[Category:Sigulda parish]][[Category:Skaņkalne parish]][[Category:Skrīveri parish]][[Category:Skrunda parish]][[Category:Skujene parish]][[Category:Stiene parish]][[Category:Stopiņi parish]][[Category:Suntaži parish]][[Category:Taurupe parish]][[Category:Trikāta parish]][[Category:Tūja parish]][[Category:Turaida parish]][[Category:Vaidava parish]][[Category:Vecmoki parish]][[Category:Vecpiebalga parish]][[Category:Vecsaule parish]][[Category:Veselava parish]][[Category:Vidriži parish]][[Category:Vietalva parish]][[Category:Vijciems parish]][[Category:Zeltiņi parish]][[Category:Surnames listed alphabetically]][[Category:Surnames starting with the letter B]][[Category:Latvian surnames of Latvian origin]][[Category:Tree and plant-based surnames]][[Category:Diminutive surnames]][[Category:List of most common Latvian surnames]]

Revision as of 20:08, 4 April 2014

File:Berzins.png
Map of attested locations

Surname: Bērziņš

Origin: Latvian

Meaning: Diminutive form of "birch" (type of tree)

Old Spellings: Behrsin, Behrsing, Behrsiņ, Bersin, Bersing, Bersiņ

Cyrillic Spelling: Берзин, Берзиньш

Handwritten Cyrillic: To be added

Variations and Alternate Spellings: Bērziņa, Berzins, Berzina, Bērzītis, Bērzīte, Berzitis, Berzite

Related Surnames: Bērzs, Jaunbērziņš, Kalnbērziņš

Possible place name borrowing? Yes


Attested Locations: Ainaži*, Alūksne, Baltinava, Bauņi*, Bīriņi, Cesvaine*, Dauguļi, Dole, Galgauska*, Ikšķile, Ilzene, Inčukalns, Ipiķi, Irši, Kalsnava*, Kārķi*, Kārsava, Kastrāne, Lāde, Lielplatone, Liepupe, Limbaži, Lizums, Lode, Lubāna, Mujāni, Nabe, Pāle, Pļaviņas, Praviņi, Saikava, Saldus, Salgale, Saliena, Sāviena*, Sece, Sērene, Sigulda, Skaņkalne, Skrīveri, Skrunda, Skujene, Stiene, Stopiņi, Suntaži, Taurupe*, Trikāta, Tūja*, Turaida, Vecmoki, Vecpiebalga, Vecsaule, Veselava, Vidriži, Vietalva*, Vijciems*, Zeltiņi (Bēŗziņš); Vaidava (Bērzītis)

Famous individuals with this surname: Unknown