Part of my series of publishing the banns read in Rīga in the interwar period. See this post for more details.

March 24, 1925 (published in Latvijas Vēstnesis [Latvian Herald], March 25, 1925)

 • Students Eduards Paulis Čaibe (Īle) and Hermīne Veronika Leimanis (Mežmuiža)
 • Clerk Paulis Erichs Pētersons (Straupe) and Emma Matilde Miezis (Rīga)
 • Locksmith Kārlis Wilhelms Kepke (Cēsis) and Emīlija Ozols (Krustpils)
 • Worker Žanis Konrads Wora (Liepāja) and Anna Garbatais (Rīga)
 • Weaver Miķelis Sviestiņš (Kaunas) and Jelizavete Blūms (Rīga)
 • Student Fricis Kronbergs (Durbe) and Anna Katrine Jēkabsons (Liepāja)
 • Worker Andronijs Stepanovs (Rīga) and Jekaterina Mičejevs (Rīga)
 • Clerk Georgs Hugo Lazdiņš (Sigulda) and Anastasija Safanovs (Rīga)
 • Worker Jānis Princis (Liezere) and Alida Liba Koklītis (Rīga)
 • Worker Aleksandrs Kārlis Āboliņš (Rīga) and Minna Karolina Lapiņš (Kuldīga)
 • Worker Alberts Terpas (Rīga) and Emma Sanders (Rīga)
 • Bookkeeper Adolfs Čepulanecs (Rīga) and Emīlija Senta Brigants (Rīga)
 • Painter Jānis Arturs Putniņš (Limbaži) and Marta Govītis (Mazstraupe)
 • Persijs Meijerovics (Jelgava) and Marta Jeselovičs (Rīga)
 • Antons Mizkevičs (Pļaviņas) and Elizabete Fadejevs (Rīga)
 • Table-maker Jāzeps Dombrovskis (Ilūkste) and Monika Bratovskis (Rīga)
 • Locksmith Heinrichs Alfreds Šmits (Rīga) and Elza Marija Sāmītis (Rīga)
 • Merchant Pēteris Āboltiņš (Blomi) and Liene Meirens, nee Vainovskis (Rūjiena)
 • Soldier Jānis Lore (Smiltene) and Amālija Anna Leisans (Rīga)
 • Clerk Aleksandrs Nagobats (Gulbene) and Agnese Šmitčens (Liepāja)
 • Worker Aleksandrs Pilskalns (Balvi) and Paula Vācietis (Alūksne)
 • Fitter Nikolājs Ernests Bulle (Rīga) and Marija Marta Eichentāls (Grieze)
 • Locksmith Nikolajs Voldemārs Gebauers (Rīga) and Alida Elizabete Liders (Rīga)
 • Locksmith Georgs Paulis Asmus (Rīga) and Nannija Otilija Wendt (Rīga)
 • Student Eižens Danillers (Polocka) and Nannija Segals (Rīga)
 • Weaver Jēkabs Roberts Bullis (Bauska) and Kristīna Selma Kalniņš (Umurga)
 • Jēkabs Kimens (Rīga) and Dora Mēness (Krimulda)

March 26, 1925 (published in Latvijas Vēstnesis [Latvian Herald], March 27, 1925)

 • Sergeant Edgars Sliede (Majori) and Marisa Akermanis (Rīga
 • Merchant Herberts Retvinskis (Rīga) and Marija Žečovskis (Rīga)
 • Augusts Zandels (Stalbe) and Elvira Valensteins (Rīga)
 • Clerk Arturs Voldemārs Elsiņš (Rīga) and Barbara Lussards (Rīga)
 • Baker Janis Mauriņš (Viļķene) and Alma Lubau (Umurga)
 • Worker Kārlis Andrejs Krūmiņš (Rīga) and Paulina Rutkis-Rūciņš (Mālpils)
 • Painter Anufrijs Muncis (Višķi) and Anna Jarošuns (Rīga)
 • Clerk Jānis Galdiņš (Sērene) and Alma Blusiņš (Rīga
 • Carpenter Jēkabs Kuppe (Gramzda) and Emma Matilde Alksne (Umurga)
 • Doctor’s assistant Hermans Wilhelms Cālis (Jelgava) and Marija Bērziņš (Irlava)
 • Businessman Emils Viktors Stanke (Vecsaule) and Berta Auguste Urme (Koknese)
 • Locksmith Johan Oskars Grāve (Rīga) and Frīda Luisa Zvaigzne (Rīga)
 • Technician Johans Wilhelms Avotiņš (Rīga) and Lilija Amālija Jansons (Rīga)
 • Merchant Rudolfs Šulkins (Polocka) and Mirdza Dakters (Tukums)
 • Worker Jēkabs Makens (Rīga) and Ieva Vinvalkis (Kuldīga)
 • Merchant Nikolajs Jakobi (Saint Petersburg) and Vera Vegers (Moscow)

March 28, 1925 (published in Latvijas Vēstnesis [Latvian Herald], March 30, 1925)

 • Iron-cutter Wilhelms Augusts Zīverts (Dobele) and Anna Pele (Strutele)
 • Clerk Jānis Sīlis (Code) and Otilija Elizabete Kalniņš (Rīga)
 • Teacher Andrejs Arturs Zars (Tirza) and Anna Natālija Melders (Opekalns)
 • Painter Ernsts Dzenis (Gulbene) and Anna Mise (Smiltene)
 • Worker Kārlis Eduards Lapsenītis (Alsviķi) and Elist Lina Butka (Palsmane)
 • Antons Mickevičs (Pļaviņas) and Elisabete Fadejevs (Rīga)

Did this post help you find your ancestors? Do let me know!

Rīga Banns, Week of March 24, 1925
Tagged on:             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please prove that you\'re a human! *