Part of my series of publishing the banns read in Rīga in the interwar period. See this post for more details.

April 13, 1925 (Latvijas Vēstnesis [Latvian Herald], April 17, 1925)

 • Chemist Aleksandrs Kārlis Hjords (Rīga) and Dagmāra Berta Grīnbergs (Rīga)
 • Baker Hermans Jaitus Janjurs (Limbaži) and Jūlija Sveina Tons (Šekme) (?)
 • Janis Mednis (Dubulti) and Kristīna Rugājs (Rīga)
 • Worker Kārlis Georgs Pavasars (Rīga) and Solomonija Kazaks (Beļava)
 • Merchant Augusts Heinrichs Ivanovs (Naudīte) and Lillija Melanija Inska (Rīga)
 • Farmer Kārlis Šlesings (Bauska) and Elisabete Rendenieks (Rīga)
 • Correspondent Rafaels Blūms (Rīga) and Anna Aleksejeva (Saint Petersburg)
 • Iron-cutter Ričards Aleksandrs Dziedātājs (Rīga) and Austra Jūle Lūss (Rīga)
 • Linen-sorter Adolfs Danilovičs (Rīga) and Marija Ritmanis (Saint Petersburg)
 • Worker Gustavs Stūrītis (Rīga) and Paulina Emīlija Glāznieks (Sāte)
 • Locksmith Otto Ingevičs (Jaunauce) and Dora Auniņš nee Adatiņš (Šeime)
 • Weaver Žanis Aleksins (Jaunauce) and Anete Auns (Vāne)
 • Corporal Arnolds Krūmiņš (Allaži) and Marija Dzenis (Sarkaņi)
 • Clerk Matīss Ozols (Saldus) and Marija Kuršinskis (Liepāja)
 • Student Andrejs Ernests (Vecpiebalga) and Henriete Katrīna Gerbers (Russia)

April 18, 1925 (Latvijas Vēstnesis [Latvian Herald], April 20, 1925)

 • Clerk Jānis Ansis Lēnerts (Sloka) and Ermīne Marta Vēdzelis (Zalve)
 • Servant Vladimirs Ivanovs (Pskov) and Anna Timpers (Daugavpils)
 • Shoemaker Jēkabs Teodors Ozols (Garoze) and Anete Luisa Cimmermanis (Kalnmuiža)
 • Tailor Osips Gumplers (Lithuania) and Žeina Markuse (Rīga)

Did this post help you find your ancestors? Do let me know!

Rīga Banns, Week of April 14, 1925
Tagged on:             

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please prove that you\'re a human! *